Trường mầm non Ngôi Nhà Ong là một ngôi trường có không gian ấm cúng và an toàn cho trẻ nhỏ từ 4 tháng đến 5 tuổi. Chúng tôi mưu cầu mang lại một môi trường giáo dục kích thích trẻ phát huy tiềm năng cá nhân. Nhà trường kết hợp giữa chương trình giáo dục mầm non mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cùng với môi trường an toàn, chơi mà học - học khi chơi giúp trẻ phát triển kỹ năng sống.

Read more